Goede doelen hebben ethiek nodig.

Huh? Maar goede doelen zijn toch al goed?
Een goed doel is niet per definitie voor alles en iedereen goed.


Bepaalde belanghebbenden en hun issues worden over het hoofd gezien.
Bepaalde waarden worden aan de kant geschoven.
Argumentatie is soms eenzijdig en incompleet.


Bewust of onbewust.


Hoe het ook zij, het tast de geloofwaardigheid aan.
En zonder geloofwaardigheid realiseer je je plannen niet.


Kijk helder naar je visies en plannen.
Kijk helder naar je waarden en woorden.


Als je werkt aan sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid, dan heb je een ethische blik nodig.