5 creatieve manieren om naar een probleem te kijken

Om vernieuwende oplossingen te vinden om natuur- en dierenbescherming te verbeteren, kun je allerlei creatieve sessies gaan houden.

Je komt dan samen met een groepje mensen en gaat brainstormen. Misschien huur je zelfs wel een creatieve facilitator in om je echt out-of-the-box te laten denken, waardoor de meest waanzinnige en absurde ideeën omhoog komen om zo de creativiteit te stimuleren, en waar je praktische en bruikbare ideeën uit kunt distilleren.

Maar wat je ook kunt doen, is gebruik maken van creatieve manieren om naar een probleem te kijken.

Als je je perspectief op een probleem verandert, dan komen er oplossingen waar je anders nooit opgekomen zou zijn. Hoe je een probleem definieert en formuleert, bepaalt hoe je het gaat denken en welke kant het creatieve denkproces opgaat. Het voorkomt dat je je gaat blindstaren op één visie van het probleem.

Creatieve manieren om naar een probleem te kijkenBijkomend voordeel is ook dat je al verschillende visies meeneemt aan de start van je zoektocht naar oplossingen.

Mensen kijken namelijk verschillend naar problemen, omdat ze fundamenteel een andere visie hebben op wat een probleem is en wat niet.

Een voorbeeld van een probleem is olifanten in Kenia die de gewassen van boeren opeten.

Tot grote frustratie van de boeren en gezinnen die daarvan leven. Ze houden ‘s nachts de wacht om de olifanten te verjagen, maar het gebeurt ook dat boeren of parkwachters deze bedreigde diersoort neerschieten. Een duidelijk probleem waar belangen conflicteren en waar een vernieuwende oplossing voor gezocht moet worden. Een standaard probleemvraag zou kunnen zijn:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de olifanten niet meer de gewassen van boeren eten?

Er zijn vijf creatieve manieren om naar een probleem te kijken:

Creatieve manieren om naar een probleem te kijken
1. Herformuleer het probleem in andere woorden

Zorg er wel voor dat de woorden hun betekenis niet verliezen.

Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat grote dieren niet naar het voedsel van mensen gaan?

Door het met iets andere woorden te zeggen, trigger je al een nieuw perspectief, krijg je nieuwe inzichten en stimuleer je dat je gaat denken aan andere mogelijke oplossingen. In het voorbeeld hierboven ga je met de nieuwe vraag niet alleen denken aan olifanten, maar ook andere grote dieren en je maakt ook een onderscheid in het voedsel van mensen en dieren. Het lijkt een klein onbenullig verschil, maar de kleinste details kunnen al andere ideeën triggeren.

Creatieve manieren om naar een probleem te kijken
2. Draai het probleem om

Herformuleer het probleem op een tegenovergestelde manier.

Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat olifanten de gewassen wél eten?

Een omgekeerde visie op een probleem haalt de aannames naar boven en laat zien wat het probleem veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld antwoord zou geven op de nieuwe vraag, dan krijg je meer zicht op wat er zo aantrekkelijk is aan het voedsel dat de olifanten eten. Als je dat weet, dan kun je bedenken hoe je olifanten kan verleiden ergens anders heen te gaan waar aantrekkelijk voedsel is, in plaats van dat je manieren gaat bedenken om de olifanten te verjagen.


Creatieve manieren om naar een probleem te kijken
3. Verbreed je focus

Zet het probleem in een breder perspectief. Is het probleem wel dat de olifanten komen? Of kunnen de boeren beter ergens anders heen gaan?


Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gewassen onbereikbaar zijn voor olifanten?

 

Creatieve manieren om naar een probleem te kijken
4.  Zie het probleem als voordeel

Gebruik een probleem op een positieve manier en zie het als een mogelijkheid. Zouden olifanten wellicht iets aan kunnen stampen op het land van de boeren en daarvoor beloond kunnen worden?


Bijvoorbeeld:
Hoe kunnen we olifanten ‘inzetten’ in ons voordeel?


Creatieve manieren om naar een probleem te kijken
5. Stel de waarom-vraag

Met dat antwoord ga je een nieuwe probleemvraag maken. Daar stel je weer de waarom-vraag over. Dit proces doe je een aantal keer totdat je de essentie van het probleem raakt.

 

Bijvoorbeeld:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat olifanten de gewassen van de boeren niet meer opeten?

Waarom?
De boeren en hun gezinnen leven van de gewassen door het te verkopen en het zelf te eten.

Herformulering:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat boeren en hun gezinnen van de verkoop en voedsel kunnen blijven leven?

Waarom?
Omdat boeren en gezinnen geen andere keus hebben dan het verkopen en eten van hun eigen voedsel.

Herformulering:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat boeren en gezinnen ook een andere keuze hebben dan het verkopen en eten van hun eigen voedsel?

Als je op bovenstaande manier een probleem herformuleert, dan ga je naar de kern van het probleem. Het onthult verschillende perspectieven die we anders niet zouden zien. In het voorbeeld zie je dat het niet gaat om het verjagen van de olifanten, maar dat boeren en gezinnen hun leven gecreëerd hebben rondom het verkopen en eten van hun eigen voedsel.

Gebruik deze 5 creatieve manieren om naar een probleem te kijken en speel ermee.

Schrijf de vragen allemaal op. Het maakt niet uit of het niet helemaal klopt of als vragen op elkaar lijken. Het gaat om het verschuiven van je perspectief op het probleem.

En leg de nadruk op spelen: als je namelijk vernieuwende oplossingen zoekt, moet je ook even niet serieus kunnen zijn.

(Zorg er wel voor dat iedereen die meedoet, dat weet!). Je mag alles over het probleem denken en zeggen wat je wil. Vel nog geen oordeel over de vraag zelf. Dat is het leuke van brainstormen: er is even geen ethiek met waardeoordelen 😉

P.S. Gelukkig hebben ze in Kenia een creatieve oplossing gevonden voor de olifanten die gewassen van de boeren eten. Onderzoekers ontdekten dat olifanten niet van bijen houden. Door bijenkorven op te hangen, blijven de olifanten uit zichzelf weg en de boeren hebben een extra inkomstenbron: honing verkopen! Lees hier meer over deze vindingrijke oplossing.

Save