De meest gebruikte drogredenen in discussies

Drogredenen zijn redeneringen met een redeneerfout, gebruikt ter verdediging van een standpunt.  Het verraderlijke van drogredenen is dat ze ten onrechte sterk overkomen en dat lang niet altijd duidelijk is of deze gebruikt worden. Drogredenen bemoeilijken of verhinderen het vinden van een oplossing bij een verschil van mening. Iedereen gebruikt ze weleens – bewust of onbewust. Je ziet veel politici en deskundigen drogredenen gebruiken. Het probleem met drogredenen is dat ze op de korte termijn wel werken om een discussie … Lees verder

3 tegenstellingen die de weg naar duurzaamheid verlammen

Sommige discussies over duurzaamheid kunnen zo lang duren dat het lijkt alsof er geen eind aan komt. Iedereen herhaalt zijn standpunten en argumenten, maar jullie komen niet tot een besluit of oplossing. Aan alle standpunten en argumenten liggen bepaalde principes of visies ten grondslag die kunnen zorgen voor onoverbrugbare tegenstellingen. Het oplossen van deze tegenstellingen is vaak moeilijk. Omdat deze principes of visies vaak niet bewust zijn gekozen of expliciet geformuleerd. Als je in een discussie over duurzaamheid vastloopt, check … Lees verder

4 valkuilen tijdens discussies


Je kent het vast wel: je bent in discussie met iemand, maar je voelt dat het niet lekker loopt. Je merkt dat de discussie dreigt dood te lopen; jullie kunnen maar niet tot een oordeel, advies of oplossing komen. Dit geeft een onbehaaglijk gevoel omdat je stilstaat. Er zijn een aantal herkenbare valkuilen tijdens discussies, waar iedereen in trapt omdat ze zo verleidelijk zijn. Hieronder een selectie. 1. Het te snel vellen van een oordeel. Stel je moet een advies … Lees verder

1 2 3