Definities van duurzaamheid op een rij

Wat is duurzaamheid? Welke definities van duurzaamheid zijn er?

Er wordt gezegd dat er meer dan 150 definities zijn. Ik heb weleens aan experts gevraagd waar ik die definities dan kan vinden, maar helaas kreeg ik te horen: dat doet er niet toe.

Ik vind al deze verschillende definities er wel toe doen, omdat ze duurzaamheid tot een containerbegrip maken.

Maar containerbegrippen raken mensen niet. En wat mensen niet raakt, heeft ook helemaal geen effect.
Soms zegt het mij ook niets meer. Iedereen geeft een eigen invulling aan duurzaamheid. Het wordt het overal op toegepast. Het wordt vaak misbruikt en verwordt tot een nietszeggend begrip.

Het gaat mij er niet om een allesomvattende definitie te vinden, maar om zaken op een rijtje te zetten. Al was het maar om ze ergens online te kunnen vinden.

Hieronder de definities die ik tot nu toe heb gevonden:

  • Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (Brundtland Commissie, 1987)
  • Sustainable development emphasizes a holistic, equitable and far-sighted approach to decision-making at all levels. It emphasizes not just strong economic performance but intragenerational and intergenerational equity. It rests on integration and a balanced consideration of social, economic and environmental goals and objectives in both public and private decision-making. (United Nations Conference on Sustainable Development, 2011)
  • Innovatie en duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van nu zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Welvaartsgroei moet dus een duurzame basis hebben. Innovatie en duurzame ontwikkeling zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. (Voort Innovatie)
  • Duurzaam als in een proces, waarbij bedoeld wordt dat het permanent kan worden
    toegepast, omdat het de aarde niet uitput. (Woordenboek)
  • Duurzaam in de zin van de levensduur. Iets wat niet verslijt en lang meegaat. (Woordenboek)
  • Duurzaamheid is het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen. (Encie)
  • In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor. Hier wordt bedoeld dat men grondstoffen duurzaam moet gebruiken en er niet meer onttrokken moet worden dan de natuur zelf bij kan maken. Door het respecteren van de hulpbronnen zullen volgende generaties er ook gebruik van kunnen blijven maken. (Encie)
  • Duurzaamheid is voortdurend ervoor zorgen dat bij de verdere ontwikkeling van de economie en er met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt om te zorgen dat ook onze kinderen (de volgende generaties) prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien.. (Wellbewust Advies B.V.)