Check jouw plan op helderheid en geloofwaardigheid

Geitenwollensokken-hs

Geitenwollensokkentype.

Idealistische hippie.

Wereldvreemde theemuts.

Zo wil je niet genoemd worden. Ook al vind je geitenwollensokken best lekker zitten. En met idealen is ook niets mis. Maar wereldvreemd ben je niet. Verre van.

Je hebt een idee, een visie, een droom.

Je schrijft al een tijdje aan een plan. Voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Je wilt die waarden concreet maken. Omzetten in realiteit.


Ondanks de kentering in het denken over duurzaamheid en fairtrade, heeft ‘de wereld willen veranderen’ nog steeds een suf imago. Daarom verberg je je idealisme een beetje. Vroeger vertelde je daar nog over, maar toen kreeg je alleen maar lacherige reacties. Het irriteert je dat waarden als duurzaamheid, rechtvaardigheid en gelijkheid niet serieus genomen worden.

Het voelt wel een beetje eenzaam, zo met je idealen. Hoe zorg je dat anderen jouw plan lezen, begrijpen én steunen? Je kunt maar net niet de juiste woorden vinden. Je wilt ook zoveel zeggen. Je schrijft en schrijft achter je computer, maar de puzzelstukjes vallen maar niet in elkaar. Het is een chaos in je hoofd en op papier.


Het verwoorden van je ideeën is inderdaad soms verwarrend.


Wat wil ik precies zeggen?
Hoe zorg ik dat mijn ideeën goed onderbouwd zijn? Hoe verbind ik alle ideeën die ik heb? Hoe zorg ik dat het een consistent geheel is, zonder tegenstrijdigheden? Het zijn vragen die continu door je hoofd gaan. Je wordt onzeker als je denkt aan de mogelijkheid dat je je verhaal niet op precies de juiste manier formuleert. En tegelijkertijd wil je ook niet rationeel en koud overkomen door te scherpe formuleringen en feitelijke beschrijvingen.

Helder zijn en je hart behouden.
Het kan allebei. Het móet allebei.

Met helderheid wordt je verhaal begrijpelijk.
Met je hart wordt je verhaal aantrekkelijk.

 

idealistische plannen

Wees niet te streng voor jezelf. Schrijven is niet alleen moeilijk vanwege je eigen onzekerheid: je ideeën helder verwoorden is ook lastig. Vertrouwen ontstaat door de tijd te nemen en rustig op je verhaal te reflecteren. Ik heb jaren gedacht dat mensen overtuigd zouden worden als je rationeel en assertief zou zijn. In de loop der jaren ontdekte ik dat juist de combinatie van rust, simpliciteit én gevoel inspireren en geloofwaardig maken.

Mensen horen de waarde van een verhaal, wanneer het van een stil zelfvertrouwen komt, niet van een schreeuwende onzekerheid.


Ook al heb je alles rustig, simpel en gestructureerd beschreven in je plan, je twijfelt nog of jouw ideaal niet wordt gezien als zweverig. Je hoort ze zuchten om je idealisme, lachen om je vermeende wolligheid. Je wilt niet weggezet worden als iemand die geen benul heeft van de realiteit.

Ja, mensen kunnen kritisch reageren. Omdat jouw ideaal niet past in hun realiteit. Hoe overbrug je die kloof van jouw idealisme naar hun realiteit? Hoe word je serieus genomen in je idealisme? Hoe kun je je idealen verwezenlijken zonder het label van zweverige hippie te krijgen? In de praktijk zie ik dat sommige idealistische verhalen mistig zijn en daarom worden genegeerd of afgewezen. Als mensen niet helder kunnen zien wat de waarde is van je verhaal, dan steunen ze het niet zo gauw. Dat is zo zonde.

Het is al moeilijk genoeg voor onafhankelijke geesten om tegen de stroom in te gaan en veranderingen te creëren in de complexe problemen van de wereld. Ik zie niet graag dat mooie projecten niet uitgevoerd kunnen worden omdat ze zoveel weerstand en kritiek krijgen. Daarom help ik graag met ethische reflectie helderheid brengen in projecten voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

idealistische plannen

Hoe je geloofwaardigheid en helderheid creëert

 

De Ethische Scan is een persoonlijke 1-op-1 dienst waarin ik initiatiefnemers in sociale rechtvaardigheid of duurzaamheid vanuit een ethisch perspectief help met het schrijven van hun plannen voor duurzaamheid en/of sociale rechtvaardigheid.

Je krijgt zicht op het geheel, waardoor de verscheidene stukken en hun onderlinge verbanden duidelijker worden. Zo worden ook eventuele tegenstrijdigheden zichtbaar.

Ik help je scherp formuleren welk je probleem precies oplost, wat jouw oplossing is en welke waarden en argumenten hierbij horen. Ik kijk naar de helderheid en geloofwaardigheid van jouw verhaal, en daarmee kijk ik ook hoe de waarden van anderen meegenomen kunnen worden. Dan pas begrijpen mensen waarom je doet wat je doet, en wat dat voor hen betekent.

Het uitdragen van je eigen waarden, en het meenemen van de waarden van anderen is een vak apart.

Als je een idealistisch initiatief hebt, dan ben je al bewust van je omgeving en anderen. Sterker nog, soms denk je juist te veel aan wat anderen belangrijk vinden. Je bent gevoelig en empathisch voor verschillende visies. Je wilt juist ideeën en waarden van anderen meenemen.

Maar je wilt ook niet je eigen ideeën en waarden verloochenen. Bepaalde waarden zoals winst, status en imago vind je niet nastrevenswaardig. Dat staat lijnrecht tegenover jouw waarden. Je wilt mensen met je kritiek en jouw waarden niet irriteren, kwetsen of afstoten. En toch wil je juist die mensen ook meenemen, je wilt juist dat zij betrokken raken bij je project. Hoe verbind je die tegengestelde waarden zonder jezelf te verloochenen? Het is een ingewikkelde paradoxale dans. Je wilt trouw blijven aan je eigen visie, en je wilt de visie van anderen meenemen.

Kortom: hoe zorg je dat je niet verdwaalt in het oerwoud van waarden?

Als ik jouw plan scan, dan check ik de volgende punten:

// Helderheid

 • Hoe begrijpelijk is jouw visie op het probleem?
 • Hoe helder zijn de waarden, de feiten en de argumentatie beschreven?
 • Is het duidelijk en logisch hoe jouw waarden en argumenten jouw plan ondersteunen?
 • Moet er tussen de regels door gelezen worden?
 • Hoe overzichtelijk en gestructureerd is jouw plan?
 • Etc.


// Volledigheid

 • Zijn alle relevante feiten en betrokkenen beschreven?
 • Zijn er alternatieve creatieve oplossingen?
 • Is de argumentatie volledig? Zijn er argumenten over het hoofd gezien?
 • Etc.


// Geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid

 • Hoe geloofwaardig en aantrekkelijk is jouw oplossing voor het probleem dat jij ziet?
 • Welke onderdelen van je plan zijn aantrekkelijk, en welke delen zouden anderen juist afstoten?
 • Wat zijn oplossingen voor eventuele conflicten en kritiek?
 • Zijn jouw argumenten geloofwaardig?
 • Etc.


// Betrokkenheid

 • Hoe raken jouw oplossing en alternatieve oplossingen anderen?
 • In hoeverre worden de waarden van anderen gezien en betrokken?
 • Hoe kunnen tegengestelde waarden verbonden worden?
 • Etc.


// Realisme

 • Hoe realistisch zijn de oplossingen?
 • Waar zullen visies en waarden conflicteren?
 • Welke kritische vragen kun je verwachten?
 • Welke oplossingen zijn er voor de kritische vragen te vinden?
 • Zijn er tegenstrijdigheden of inconsistenties te vinden?
 • Etc.


Ik bekijk jouw plan met zulke vragen in mijn achterhoofd, en in een reflectieverslag ontvang je de mogelijke antwoorden op deze vragen. Ik geef in het verslag ideeën en suggesties hoe je de helderheid, volledigheid, geloofwaardigheid, betrokkenheid en realisme kunt versterken. Op deze manier krijg je inzicht in wat de sterke en zwakke punten zijn van je project, en kun je vervolgens zelf bepalen hoe je je project fundamenteel sterker wil maken met de gegeven feedback.

 

Er zijn 3 varianten op de Ethische Scan: BASIS, BASIS PLUS en INTENSIVE.

idealistische plannen

Hoe weet ik of zo’n Ethische Scan iets voor mij is?

 • Je hebt een briljant project, maar je kunt de waarde ervan nog niet uitdrukken.
 • Je hebt allerlei stukjes tekst voor je plan, maar je weet nog niet hoe je dat kunt samenvoegen.
 • Je hebt je plan geschreven, maar je hebt het idee dat er iets mist en je weet niet wat.
 • Je wilt dat je project geen kritiek en weerstand krijgt, maar juist gesteund wordt.
 • Je wilt verbinding leggen met anderen, zodat zij meewerken aan je project.

Voorbeelden van projecten zijn:

– Het verduurzamen van de catering in je bedrijf
– Het tegengaan van de walvisvaart
– Afval scheiden op de school van je dochter
– Hergebruik van materialen in je organisatie
– Vernieuwend openbaar vervoerssysteem
– Bescherming van een natuurgebied

Wat is de Ethische Scan niet?

 • Het is geen spelling en grammatica check.
 • Ik schrijf het plan niet voor je. Ik ga het ook niet herschrijven.
 • Het is geen begeleiding bij het opstellen van een businessplan of een subsidieaanvraag.
 • Ik ga niet beoordelen of jouw project moreel juist of onjuist is.

 

Het uitdragen van een idee waar je volledig achterstaat is kwetsbaar.


Daar is geen twijfel over mogelijk. Jouw plan komt vanuit jouw karakter, jouw waarden, jouw belangrijkste drijfveren. Als iemand dan zegt: “dit is een belachelijk idee” of “ik begrijp echt niet wat je zegt” dan steekt dat.

Mijn reflectie en feedback houdt niet in dat ik maar kritiek spui, waardoor jij je ongemakkelijk voelt. Dat is het laatste wat ik wil. Ik denk juist mee, door hard op na te denken. Mijn vragen en opmerkingen zijn bedoeld om nieuwe mogelijkheden te kunnen onderzoeken. Het zijn ideeën; geen correctiestrepen. Ik geloof in associatief denken, en als je zaken hardop uitspreekt of papier schrijft, dan komen daar weer nieuwe ideeën en mogelijkheden uit. Desalniettemin stel ik wel vragen die je eigenlijk liever vermijdt. Maar de keuze is steeds aan jou of je er iets mee wil doen.

 

Over Fenanda Jacobs

idealistische plannen

Vanuit mijn achtergrond in de filosofie en ethiek, ben ik getraind om prikkelende vragen te stellen, verschillende perspectieven te kunnen zien, en om de essentie van zaken te kunnen blootleggen.

Ruim 15 jaar geleden begon ik te werken met vraagstukken in duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Ik zag hoeveel potentie er was in idealistische initiatieven, maar het kwam door conflicterende waarden, wiebelige argumentatie of vaagheid niet goed van de grond.

Daarom begeleid ik sinds 2009 initiatiefnemers bij het schrijven van hun plannen en visies. Met succes, want een aantal van hen zijn genomineerd voor diverse prijzen. Mensen waarderen me om mijn rust en mijn constructieve feedback. Ik werk vanuit een open houding en ik verplaats me in anderen. Ik houd je geen illusies voor en doe niet aan oppervlakkige fuzz & buzz.

 

Fenanda werkte als teamlid in een filmproject, en bleek van grote waarde te zijn voor, tijdens en na onze samenwerking. Ze kanaliseerde mijn denken-in-rondjes toen ik vragen had over de ethische aspecten van crowdfunding. Ze wist ook de juiste woorden te vinden voor zaken die nuance nodig hadden. Fenanda is een intelligente vrouw met een vlijmscherpe detector voor bullshit, en daarin heb ik mijn bondgenoot gevonden. Ik vind haar van grote waarde om als extern geweten te functioneren. Carolien Oosterhoff – Documentairemaker bij Odin Productions

 

Een Ethische Scan is ideaal voor initiatiefnemers in duurzaamheid of sociale rechtvaardigheid, die:

 • Ondanks de kwetsbaarheid graag een externe blik op hun eigen werk willen, zodat er geen onnodige kritiek komt.
 • Inzien dat hun project gevolgen kan hebben voor betrokkenen, en deze betrokkenen wellicht weerstand kunnen hebben tegen hun project.
 • Beseffen dat ze anderen nodig hebben om hun project te realiseren, maar dat deze anderen compleet andere waarden kunnen hebben.

idealistische plannen


Zie het reflecteren op jouw plan als het ontdekken van mogelijkheden om helderheid en geloofwaardigheid te creëren.


Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

 


Helderheid en geloofwaardigheid geven rust en zelfvertrouwen. Je kunt achter je project staan. Je weet waar mogelijke weerstand en kritiek kan komen, en waarom je gekozen hebt voor jouw weg. Als jij vertrouwen hebt in wat je ontwikkeld en geschreven hebt, dan geloven anderen het ook sneller, en zullen ze eerder geneigd zijn je te steunen en te helpen. Helemaal als ze hun eigen waarden en idealen er ook in terug zien komen, en hoe dat samenvalt met jouw idealen.

 

Geitenwollensokken hebben een bepaald imago. Net als idealistische mensen.

Het is aan jou om dat imago van zijn sufheid te ontdoen. Je kunt jouw ideaal werkelijkheid laten worden zonder de hippie activist te zijn. Een concreet realistisch project met een empathisch hart uitvoeren is de beste manier om het tij te doen keren. Als je graag een ethische reflectie op jouw plan voor duurzaamheid en/of sociale rechtvaardigheid wilt ontvangen, dan kun je hier het aanvraagformulier voor een vrijblijvende offerte invullen. Ik help je graag bij het uitdragen van je waarden en het realiseren van je idealen in duurzaamheid en rechtvaardigheid.


En wie weet lopen we dan straks allemaal op geitenwollensokken.

Simpelweg omdat we eindelijk zien voor wat ze werkelijk zijn: lekker warm en comfortabel.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save