Succesvol gesprekken voeren. Staat deze drogreden je in de weg?

Succesvol gesprekken voeren. Beoordeel een standpunt onafhankelijk van de persoonSuccesvol gesprekken voeren en meer invloed krijgen lukt alleen als mensen naar je luisteren en overtuigd raken van je standpunten.

Volgens de argumentatie leer moet je overtuigd worden door inhoudelijke argumenten.

Je beoordeelt een standpunt onafhankelijk van de persoon. Een labiel of onbetrouwbaar voorkomen, persoonlijke of zakelijke belangen, of de inconsistentie tussen woorden en daden moet je niet meenemen in je beoordeling.

Stel dat jij het standpunt verdedigt dat het verwerken van leer in kledingstukken afgeschaft moet worden. Maar je draagt zelf een leren jas. Een drogreden die je dan zult horen, is: “Naar jou hoef ik niet te luisteren, want jij draagt zelf ook leer!”

Een inconsistentie is voor veel mensen een reden om niet meer naar je te luisteren.

Ze bekijken niet of jouw argumenten jouw standpunt goed onderbouwen en ze vinden dat ze geen tegenargumenten hoeven te geven. Ze vallen alleen jou als persoon aan en daarmee is de discussie in hun ogen gesloten (en zelfs gewonnen). Met andere woorden: ze gebruiken de drogreden “Op de man spelen”.

Als er op de man gespeeld wordt, dan wordt in feite gezegd dat iemand niet aan een discussie mag deelnemen of dat er niet naar geluisterd hoeft te worden, omdat diegene onbetrouwbaar, bevooroordeeld of op een andere manier ongeloofwaardig is.

Maar het feit dat iemand onbetrouwbaar of ongeloofwaardig is, betekent niet dat iemands standpunt onjuist is. Om de juistheid van een standpunt te beoordelen moeten de inhoudelijke argumenten beoordeeld worden.

Hoe kun je nou overtuigd worden als iemands gedrag niet consistent is met zijn eigen standpunt?

Ik kom die vraag veel tegen. Ik heb er soms ook moeite mee om sommige mensen te geloven, vanwege hun positie, persoon of gedrag. Terwijl ik rationeel gezien het wel eens ben met het standpunt.

De argumentatieleer schrijft dus voor om puur naar de inhoud te kijken.

Maar de argumentatieleer lijkt te vergeten dat we ook mensen zijn die beïnvloed worden door de persoon die er staat, en op basis daarvan onze keuzes maken en oordelen vellen.

Je kunt willen dat dat niet gebeurt, maar het gebeurt wél. Daarom kun je er maar beter het beste van maken.

Als je zelf een standpunt wilt uitdragen en je wilt anderen overtuigen, dan is het het beste om goede inhoudelijke argumenten te hebben én geloofwaardig te zijn door consistent te zijn in je standpunten en je handelingen. Want als je niet geloofwaardig bent, wat hebben jouw woorden dan voor zin? Je kunt wel de waarheid verkondigen, maar als niemand er naar luistert, dan heb je niets aan die waarheid. Zonder geloofwaardigheid luistert niemand naar je.

Helaas is het onmogelijk om altijd consistent te zijn. Daarvoor zit de werkelijkheid te complex in elkaar, door de vele dilemma’s en tegenstrijdige principes die je in je dagelijkse leven tegenkomt.

Daarom moet je ook iemand anders die inconsistent is, daar niet op ‘afstraffen’. Degenen die een standpunt innemen en inconsistent handelen, zijn ook mensen, die in een complexe realiteit leven. Neem het voorbeeld van de leren jas weer. Misschien draagt iemand wel een leren jas, omdat hij dat vroeger wel oké vond en het nu zonde vindt om het weg te gooien omdat de jas nog goed is. Misschien heeft hij de jas gekregen van het Leger des Heils omdat hij financieel niet in staat is om een eigen jas te kopen.

In plaats van de discussie dood te slaan met een drogreden, kun je beter doorvragen naar iemands beweegredenen.

Blijkbaar is er een reden dat iemand niet consistent handelt met zijn standpunten. Is er een dieperliggend probleem? Kan iemand zijn principes niet uitdragen in daden door financiële problemen? Waar komen die financiële problemen dan vandaan? Zou het voor meer mensen gelden dat ze door financiële problemen niet volgens diervriendelijke principes kunnen leven?

Gebruik de inconsistentie om te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is en om het dieperliggende probleem te vinden, want dan vind je pas echt oplossingen die werken, vergroot je je invloed en kun je succesvol gesprekken voeren.

Save

3 Responses

 1. Silanota
  |

  Zo word je ook telkens van hypocrisie beschuldigd als je idealen/principes hebt. Alsof het niet 100% kunnen volgen van je ideaal betekent dat je het beter maar helemaal kan opgeven. Alsof het niet oké is om voor 50% te slagen of om de tijd te nemen om te leren hoe je je idealen in je leven inpast.

  Ik eet geen vlees, uit principe. Toen ik door omstandigheden veel kans op bloedarmoede had, ben ik tijdelijk weer vlees gaan eten tot dat niet meer nodig was. Hypocriet, hè?

 2. Fenanda Jacobs
  |

  Interessant punt om over na te denken.

  Er borrelen bij mij verschillende nieuwe vragen op:
  Wanneer is iets wel hypocriet? Of moeten we die term dan afschaffen? Of is iemand hypocriet als ie echt doet alsof ie heilig is en een belerende vinger heeft?

  Ik weet het antwoord nu niet 1-2-3. Meedenken is welkom 🙂

 3. Silanota
  |

  Altijd handig om eerst definities te bepalen voor de discussie wordt aangegaan. 🙂