Veelgebruikte excuses om problemen te negeren

De wereld veranderen gaat niet zonder slag of stoot.

Veel mensen willen niet dat er iets verandert en vaak al helemaal niet dat zíj daarvoor moeten veranderen.


Ze houden van de status quo. Vaak omdat het hen goed uitkomt. Zij profiteren van de huidige stand van zaken. Ze vinden veranderen ook eng, omdat ze niet weten wat er voor in de plaats komt.

Er kan dus veel weerstand zijn tegen verandering, ook al lost dat problemen op.

 

Wat nog erger is dan weerstand: de andere kant op kijken.

Problemen negeren en excuses geven om niet mee te helpen.

Excuus 1: Het kost teveel energie

Als je werkt aan verandering, dan kan de weerstand, de negativiteit en de strijd je inderdaad energie kosten. Sommigen kiezen er dan voor om de andere kant op te kijken met de reden: Ik moet ook aan mezelf denken, ik ga me hiermee niet bezighouden. Ik ben voorstander van eigen behoud, en dat je niet ten onder gaat aan je strijd voor verandering. Zonder behoud van jezelf, kun je anderen niet helpen. Maar andersom is het helpen van anderen, ook het helpen van jezelf.

Bovendien is er vaak best nog wel een energie reserve, maar ben je niet in staat om met weerstand en wrijving om te gaan. Je wil alleen positieve energie en ontkent de realiteit van problemen.

Excuus 2: Het kost teveel tijd; ik heb andere prioriteiten

Veranderingen doorvoeren kost inderdaad tijd. Tijd die je ergens anders aan kan besteden. Aan vrienden en familie, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning. Zaken die ook belangrijk zijn. Maar vraagstukken over bijvoorbeeld het milieu, ongelijkheid en gezondheid, zijn zaken die ook jou en je familie en vrienden kunnen treffen.

Excuus 3: Ik doe al zoveel

Je kunt inderdaad niet in één keer in je eentje de hele wereld redden. Je moet prioriteiten stellen; je moet keuzes maken in waar je aan gaat bijdragen. Ook wel picking your battles genoemd. Toch zie ik vaak dat dit keer op keer leidt naar bepaalde battles. Battles die aaibaar zijn, niet te confronterend, niet te moeilijk of ingewikkeld, en waarin je je kan verplaatsen of mee kunt identificeren. Het gevolg is dat de problemen die niet aaibaar zijn, geen empathie wekken, en confronterend, moeilijk of ingewikkeld zijn, helemaal niet of te weinig aandacht krijgen. Bepaalde problematiek wordt helemaal genegeerd.

Excuus 4: Het heeft geen zin

Soms lijkt het aanpakken van bepaalde problemen geen zin te hebben. Het is te groot, het hangt van zoveel factoren af of er is gewoon extreem veel weerstand van machtigere partijen. Je bent er voortdurend mee bezig en er lijkt er geen centimeter beweging in te komen. Maar besef dat je verandering niet altijd ziet. Als je bezig bent met bijvoorbeeld bewustwording, dan kan het kwartje misschien jaren vallen. Of komt de verandering alleen maar in kleine stappen. Soms lijkt het zinloos, maar dan is het niet zinloos.

Wil jij of anderen problemen negeren, en gebruik of hoor je deze excuses, besef je dan het volgende:

Het is een groot voorrecht om de andere kant op te kijken.

Er zijn helaas velen die niet eens de andere kant op kunnen kijken en kunnen doen alsof de problematiek niet bestaat, omdat de problematiek letterlijk in hun lijf en leven zit. Niet omdat ze daarvoor gekozen hebben, maar omdat zij – letterlijk en figuurlijk – het lijdend voorwerp van de problemen zijn. Denk aan mensen die een bepaalde etniciteit, huidskleur, sekse, of seksuele voorkeur hebben. Mensen die niet de norm zijn, kunnen niks aan veranderen dat zijn, omdat dat hun wezen is. Die kunnen de problematiek waarmee ze geconfronteerd worden niet even uitzetten en doen alsof het niet bestaat. Elke dag worden ze er mee geconfronteerd.

De andere kant op kijken is het eenzijdig voeden aan actieve anderen.

Als je niets doet, en besluit weg te kijken van de problematiek, zijn er nog altijd mensen die (gelukkig) wel actie ondernemen. Maar besef wel dat hun strijd voor verandering ook in jouw voordeel is. Veelal hoor ik een individualistisch geluid: „ieder voor zich, het gaat om mijn geluk”. Maar zo simpel zit de wereld niet in elkaar. We leven niet los van elkaar. We hebben invloed op elkaar, of we nu willen of niet. Als iemand een bepaalde handeling doet, dan heeft dat effect op anderen. Als iemand steeds vecht voor vrouwenrechten, EHBO leert, of zwerfafval raapt, dan hebben anderen daar voordeel van. Mensen die er doelbewust voor kiezen om de andere kant op te kijken, varen op de energie van anderen, die zich wel inzetten. Zij krijgen wel de voordelen, maar het kost hen geen energie of inzet.


Word sterker

Natuurlijk hoef je niet te strijden tot je er dood bij neervalt, alhoewel ook daar de meningen over verdeeld zijn, denk aan revoluties en demonstraties, met name in het buitenland. Te vaak zie ik mensen wel heel snel opgeven. Met alle excuses die erbij horen. Mijn eerste gedachte is dan: Je bent gewoon niet sterk genoeg om met bepaalde problematiek om te gaan. Dus zorg dat je sterker wordt en houd op met die slappe excuses.