Mira Mero betekent ‘kijk helder’.

We denken van onszelf vaak dat wij wel helder en kritisch kijken, maar we hebben allemaal blinde vlekken, simpelweg omdat we onze eigen ervaringen, opvoeding en educatie vanuit onze sociale positie hebben.

We vinden onszelf vaak ook moreel. Maar werken aan een goed doel is niet per definitie goed.

Ook goede doelen hebben blinde vlekken, en ook goede doelen zijn niet altijd moreel.

Mira Mero wil een heldere blik werpen op de sociale rechtvaardigheid binnen organisaties die werken aan dierenwelzijn, milieu, duurzaamheid en de klimaatcrisis. Weliswaar wordt er vaak in het concept duurzaamheid de sociale kant meegenomen, maar in de praktijk is er te vaak een eenzijdige focus op dieren, natuur of klimaat, en te weinig op de issues van mensen: onderdrukking, kolonialisme, uitbuiting en uitsluiting. Zowel binnen als buiten de organisatie.

Het zijn geen populaire uitspraken, maar iemand moet de pijnlijke boodschap geven.

Waarom? Omdat ik geloof dat goede doelen veel geloofwaardiger en effectiever zullen zijn als ze continu ethisch reflecteren en als ze sociale rechtvaardigheid diep ingebed hebben in en buiten hun organisatie.

Hoe? Door helderheid te creëren in waarden, belanghebbenden, argumentatie en creatieve oplossingen. Dat begint met zelfreflectie, en inzien dat ook goede doelen, ondanks het woord ‘goed’, ook ethiek nodig hebben.

Wil je meer weten? Mail Fenanda voor meer informatie.