integer veranderingen

Mensen die bij mij aankloppen zijn vaak maatschappijkritische professionals die rondlopen met ethische vraagstukken.

Ze denken bijvoorbeeld kritisch na over vraagstukken aangaande armoede, privacy, zorg, migratie, dierenwelzijn en racisme, maar ze willen niet alleen kritiek uiten; ze willen ook iets zinvols doen en een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, duurzame en integere wereld.

Ze komen met vragen als:

 • Hoe bepaal en beargumenteer ik wat het goede is?
 • Hoe overtuig ik anderen van mijn visie, waarden en ideeën?
 • Hoe ga ik om met botsende waarden en morele dilemma’s?
 • Hoe vind ik creatieve oplossingen voor conflicten tussen belanghebbenden?
 • Hoe schrijf ik een geloofwaardig en helder plan voor mijn ideeën?

Mensen waar ik mee werk, willen dat hun visie en waarden realistisch, scherp en duidelijk overkomen. Niet zweverig of geitenwollensokkerig. Gelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid klinken fantastisch, maar betekenen niets als het begrippen zonder duidelijke inhoud en zonder realiteitszin zijn. Ze willen dat zaken correct worden weergegeven, maar alleen harde feiten en scherpe analyses voelen te rationeel en te kritisch. Dromen over en hopen op verandering moet wel mogelijk blijven.

Ze willen ook empathisch blijven. Maar tegelijkertijd willen ze wel hun eigen waarden volgen. Rekening houden met anderen is dan ingewikkeld en vertragend. Het is zoeken naar een balans tussen het stellen van grenzen aan empathie, maar ook open zijn staan voor de idealen en waarden van anderen. Tussen niet te stug vasthouden aan eigen idealen, maar ze ook niet verliezen.

Ze onderzoeken, experimenteren en ondernemen. Niet om op de voorgrond te willen treden, of om gezien en erkend te worden, maar omdat ze iets willen doen aan problemen in de wereld, op grote of kleine schaal. Hoe onmogelijk dat soms ook lijkt, ze proberen toch de verschillende lagen en kanten van een probleem te bekijken, omdat ze ervan houden om de diepte in te duiken, en daar mogelijkheden en ideeën te ontdekken.

Mijn klanten komen niet uit een specifieke sector en hebben niet een specifieke functie. Rode draad is dat ze integer veranderingen willen creëren in de wereld om hen heen. Ik help ondernemers, werknemers en particulieren uit uiteenlopende sectoren. Mensen werkzaam in de bouw of in de kunstwereld, in gezondheidszorg en ICT, maar ook non-profits die werken aan natuur- en milieu doelstellingen of internationale betrekkingen.

Om een beeld te krijgen voor wie ik zoal werk, een greep uit mijn klanten:

 • Overheidsinstellingen, zoals Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam
 • Bouwbedrijven, zoals Van Hattum en Blankevoort
 • Onderwijsinstellingen, zoals Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden
 • Trainingsbureaus, zoals IIR Trainingen en Conferenties, en Feature Talent
 • Ondernemers, zoals Waves of Change, Conscience en Filosofie in Actie
 • Particulieren die werken als onderzoeker, cateraar, bankier, vertaler of documentairemaker

integer veranderingen


Ik help deze maatschappijkritische professionals om meer helderheid te krijgen in complexe ethische vraagstukken waar waarden botsen en oplossingen ver te zoeken lijken.
Ik help ze argumenten en discussies begrijpen, ontleden, ontkrachten en opbouwen, waarbij ze verschillende visies en ideeën leren begrijpen en de patronen en essenties van maatschappelijke ontdekken.

Herken je je in bovenstaande beschrijving, maar wil je meer weten over wie ik (Fenanda) dan ben? Check hier de pagina over mij.